Dnes je , meniny oslavuje

A A A

Nová Ves nad Váhom - Poplatky obrazok

 

Sadzobník služieb platný od 1.1.2021

-vyhlasovanie v MR                    5,-€ /1 správa

-kopírovacie služby                     0,10,-€ /1 strana

-prihlásenie na trvalý pobyt         5 ,-€

-poplatok za 1 psa                       5,-€

-komunálny odpad                     35,-€/ 1 osoba

-ohlásenie drobnej stavby  do 25 m2  FO   10,-€

-ohlásenie drobnej stavby  do 25 m2  PO        30,-€

-rozkopávkové povolenie plyn, voda, kanalizácia   80,-€

-prenájom KD :

zapožičanie svadobky                     60,-€ /deň + energie

zapožičanie sály                              90,-€/ deň + energie

-prenájom hrobového miesta na dobu 10 rokov:

jednohrob                                      10,-€

jednohrob s umiestnením dvoch   10,-€

dvojhrob                                        15,-€                   

trojhrob                                          20,-€

štvorhrob                                       25,-€

detský hrob                                      5,-€

hrobka                                            30,-€

urnový hrob                                    10,-€  

-prenájom domu smútku                10,-€/ deň

 

Prenájom multifunkčnej haly s osvetlením :                 15,- €/ 1 hod.

Prenájom multifunkčnej haly so šatňou a osvetlením : 20,-€ / 1hod.

 

za smetnú nádobu                       21,20 €

za kompostér 600 L                      84,- €

za kompostér 900 L                      99,60 €

 

 

P o š t o v á   a d r e s a  :

OBECNÝ ÚRAD

Nová Ves nad Váhom 160

916 31 Kočovce

Tel: 032/7798264

Email:

obec@novavesnadvahom.sk

Ú r a d n é   h o d i n y 

Pondelok   7:00 - 12:00   12:30 - 15:30

Utorok       7:00 - 12:00   12:30 - 15:30

Streda       7:00 - 12:00   12:30 - 16:30

Štvrtok      7:00 - 12:00   12:30 - 15:30

Piatok       7:00 – 11:30

 

IČO: 00699080

DIČO: 2021105999

Bankové spojenie : Prima banka

IBAN: SK42 5600 0000 0058 0464 2001

 

 

fbrssgdprnvPrehlásenie o prístupnosti

 

Súbory cookie nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.